Det Norske Bibelselskap

Bibelselskapet er en stiftelse grunnlagt i 1816. Formålet er å oversette og utgi Bibelen, fremme bibelbruk og drive innsamling til bibelmisjonsarbeid internasjonalt i samarbeid med De forente bibelselskaper. Bibelselskapene er også aktive innen områder som hiv/aids, traumearbeid og leseopplæring.

Bibelselskapet har behov for å formidle kjerneinformasjonen til selskapet: hele bibelen, kirkeårets tekster, og bibelhistorikk. I tillegg trenger de å informere om kurs og foredrag og publisere nyheter. Nettsiden skal også trekke inn donasjoner, selge gjennom nettbutikken og være en formidlingskanal for Verbum forlag. Nettsiden skulle også integreres mot Dynamics 365 Business Central ordresystem.

Med slike mange ulike brukerbehov og store mengder data falt valget på tungvekteren Sitecore. Det fungerte godt i mange år. Etter hvert vokste Craft frem som en god publiseringsløsning for dem og nettsiden ble konvertert over.

Det som er fordelen med Craft er at innholdet er separert fra funksjonene. Nettsiden er profesjonelt oppbygget av oss i Craft med gode funksjonalitet. Bibelselskapet kan selv lett endre hvor og hvordan innholdet skal vises. Det gir en bærekraftig løsning som tar høyde for fremtidige endringsbehov.

Vi har utarbeidet UX og basert UI på bibelselskapets profilhåndbok. Det har gitt en brukervennlig og effektiv design

Nettsidene er universelt utformet slik at alle, uavhengig av funksjonsevne, kan dra nytte av dem.

For å måle effekten av nettsiden benytter vi Google Analytics.