Det Norske Bibelselskap

Bibelselskapet er en stiftelse grunnlagt i 1816. Formålet er å oversette og utgi Bibelen, fremme bibelbruk og drive innsamling til bibelmisjonsarbeid internasjonalt i samarbeid med De forente bibelselskaper. Bibelselskapene er også aktive innen områder som hiv/aids, traumearbeid og leseopplæring.