Webanalyse

Webanalyse handler om å hente ut informasjon om brukernes handlinger, samt å bruke denne informasjonen på en verdifull måte.

Vi benytter primært Google Analytics som verktøy for webanalyse. Våre folk er sertifisert.

Statistikk er å se på tall i retrospekt. Analyse er å bruke tall som verktøy til å ta kloke valg frem i tid. Vi har gjerne en hypotese og bruker analytics for å bekrefte eller avkrefte denne. Kanskje dropper mange ut av utsjekksprosessen fordi det er et steg som er vanskelig å utføre? kanskje får du ikke bookinger fra brukere med en bestemt nettleser fordi løsningen ikke fungerer i denne? 

I Internettmarkedsføring bruker vi analyse akvitvt for å evaluere alle tiltak og kampanjer. Med digital markedsføring kan vi enkelt se om kampanjen vi kjørte på e-post gav noe verdi tilbake.

Nettbutikker må bruke webanalyse. Google Analytics Ecommerce gir verdifull innsikt om all aktivitet i din butikk og kan gi oss innsikt som øker konverteringsraten.

Vi ber alltid våre nye kunder om tilgang til Google Analytics tidlig i prosjektet slik at vi kan få verdifull innsikt i tallene før vi legger en strategi for ny løsning.