UX design

På en nettside handler interaksjonsdesign om hvordan samspillet mellom nettstedet og brukeren skal foregå. Det handler om å strukturere brukergrensesnittet på en måte som hjelper brukerne å løse sine problemer.

Man kan godt si at interaksjonsdesign er arbeidet med å definere nettsidens innhold og struktur med bruker i fokus. Det er en prosess hvor man utvikler et konsept for å hjelpe brukerne å oppnå sine mål, samtidig som du som eier av nettstedet oppnår dine forretningsmål.

Denne prosessen starter ofte i workshops hvor vi definerer mål og strategi, og beskrives gjerne gjennom wireframes og andre modeller. Interaksjonsdesign handler om hvordan man skal gi rett innhold til riktige personer. Det handler om konseptutvikling, men det handler også om å sette seg inn brukernes behov.