Brukerstøtte

Vi benytter Jira Service Desk som verktøy og gir deg anledning til å rapportere teknisk support, be om nye funksjoner og stille generelle spørsmål. Det er enkelt å bruke og du kan fortløpende følge fremdriften på saken.

Gå til Netlab service desk