Universell utforming

Universell utforming av IKT innebærer at alle brukere av et nettsted, uavhengig av funksjonsevne, skal få den samme brukeropplevelse og tilgang til den samme informasjonen.

Når vi jobber med å gjøre et nettsted universelt utformet, fokuserer vi først og fremst på brukervennlighet. Vi jobber med farger, kontraster, validering av kode og det å gjøre innholdet tilgjengelig også for dem som er avhengig av hjelpemidler for å navigere på nettsiden. Brukervennlighet og universell utforming hører sammen. Du kan ikke ha det ene uten det andre.

Google er også blind

Ved å tilrettelegge for at nettsiden din er tilgjengelig for alle, sørger du også for at nettsiden din blir funnet av Google. Google leser koden på nettsiden din på samme måte som verktøyene for blinde og svaksynte. Universell utforming bør derfor være viktig for dere som er opptatt av SEO (søkemotoroptimalisering).

Slik kan du jobbe for å gjøre sidene dine universelt utformet

For deg som ønsker å fokusere litt ekstra på kravene om universell utforming, er vi klar for å bidra med ulike hjelpemidler:

Brukertest

En brukertest vil hjelpe deg i å forstå dine kunder. Den gir deg et innblikk i hvordan dine kunder bruker nettsiden din, og du får klare og tydelige tilbakemeldinger på hva du kan gjøre for å forbedre opplevelsen. Les mer om hvordan vi gjennomfører en brukertest.

Innholdsevaluering

En evaluering av innholdet på dagens nettside med fokus på riktig oppbygging av innhold, overskrifter, lenker og bildebruk vil gi dere en god tilbakemelding på hva dere bør jobbe med på nettsiden. Det er ikke sikkert at dere trenger et nytt design for å komme nærmere et universelt utformet nettsted. Mye blir bedre ved hjelp av litt rydding og sletting.

Vil du lære mer om universell utforming av IKT?

Besøk uu.difi.no eller uu.netlab.no for mer informasjon om kravene og hva du kan gjøre.