Nortura

Nortura er en av Norges største matprodusenter. De omsetter årlig for om lag 26 milliarder kroner og er et samvirke som eies av 17 100 norske bønder. Nortura er en stor industriaktør med over 30 produksjonsenheter og omlag 5 000 ansatte.

De fleste kjenner Nortura gjennom Gilde og Prior, som er de største og mest kjente merkevarene. Nortura er også leverandør til dagligvaremarkedet og maten de produserer er tilstede i alle norske dagligvarekjeder. I tillegg er de leverandør til hoteller, restauranter, storkjøkken, kiosker og bensinstasjoner - og leverandør av råvarer til annen kjøttindustri.

Anleggene tar imot 350 000 tonn med kjøtt og egg hvert eneste år. De største varegruppene er egg, kalkun, kylling, svin, storfe og småfe som sau og geit. De eier også en rekke datterselskaper som spesialiserer seg i å videreforedle restråstoffer som er til overs fra deres primære produksjon. Det som ikke egner seg til menneskemat går inn i deres sirkulære foredlingsøkonomi og blir blant annet til dyrefor, legemidler, høy-verdi proteintilskudd og bio-energi​​​​​.

Nortura ønsket et nytt oppgradert design og lettere backend for Nortura-brukerne. Innholdet er helt byttet ut og tilpasset EUs bærekraftmål.

Levert teknologi

Design UX design
UI implementering
UU design

CMS

Craft

Plattform

php

Frontend

HTML, CSS, Bootstrap og Javascript
Brukerinnsikt

Google Analytics

Besøk Nortura