NOA - Statens Arbeidsmiljøinstitutt

STAMI er et forskningsinstitutt med et tverrfaglig miljø som tilbyr norsk arbeidsliv statistikk og forslag til forebyggende tiltak som sikrer et godt arbeidsmiljø.

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) er et temabasert oppslagsverk for arbeidsgivere og -takere i privat og offentlig sektor. Formålet med NOA er å presentere faktakunnskap og statistikk om arbeidsmiljø, helsetilstand, sykefravær og frafall fra arbeidslivet på tvers av bransjer og yrker.

NOA presenterer statistikk og fakta som bidrar til en objektiv vurdering av helse- og arbeidsmiljørelaterte problemstillinger. Variablene er segmentert og presentert som et oppslagsverktøy. 

2noa.


Illustrasjon av Melkeveien

Prosjektet kort oppsummert

Netlab er ansvarlig for en helhetlig leveranse. Vi har gjennomført workshop, UX og UI design, samt en grundig gjennomgang av universell utforming (WCAG 2.1). Nettsiden implementeres i Wordpress, og en sentral del av prosjektet er visualisering av statistikk i Tableau som nettsiden er integrert med.

Levert teknologi

Design

UX design
UI design
UU design

CMS

Wordpress
 

Plattform

Php

Frontend

HTML, CSS, Bootstrap og Javascript

Spesialintegrasjoner

Tableau

Besøk NOA

Ta kontakt for mer informasjon om prosjektet