Kavli Instituttet (NTNU)

Kavli-instituttet for systemnevrovitenskap ved NTNU består av 5 ulike forskningsentre:

  • Centre for Algorithms of the Cortex (CAC)
  • Centre for Neural Computation (CNC)
  • Egil and Pauline Braathen and Fred Kavli Centre for Cortical Microcircuits (BKC)
  • K.G. Jebsen Centre for Alzheimer’s Disease (JCA)
  • Mohn Research Center for the Brain (MCB)

Nobelprisen i medisin for 2014 gikk til hjerneforskerne May-Britt Moser og Edvard Moser ved Kavli instituttet for systemnevrovitenskap. De oppdaget at den delen av hjernen, som kalles entorhinal cortex, har gitterceller, og at disse cellene er hjernens koordinatsystem. De beregner hvor langt og i hvilken retning du har beveget deg.


 

Da Netlab vant oppdraget på offentlig anbud ble vi begeistret. Kavli ønsker mer enn en nettside og er en ivrig deltaker i prosessen. Formidling står i fokus. Det er viktig for Kavli at informasjonen kan legges ut presist og enkelt for dem, og med nøye uttenkt design tilpasset hver enkelt tema. For eksempel skal designet endres ved informasjon som representerer paradigmeskifter.

Vi kan ikke røpe mye nå, men vi holder på å skreddersy Craft, Unity og Javascript sammen til en spennende visuell side. Utgangspunktet for designen fikk vi av mediabyrået Nosleeptillbrooklyn med designprofil og elementer. Vi bruker mye tid på skape dette om til en god brukeropplevelse. Vi holder nå på å lage en god webdesign og sette ut i live ideene til Kavli.