TV-aksjonen NRK

TV-aksjonen i NRK er en årlig, riksdekkende innsamlingsaksjon til veldedige formål, som har blitt arrangert siden 1974. Den arrangeres av NRK i samarbeid med utvalgte organisasjoner. Innsamlingen foregår på flere måter. Det mest sentrale er de rundt 100 000 bøssebærere som går fra dør til dør til alle Norges 1,8 millioner husstander, men det gis også gaver fra bedrifter og organisasjoner, samt at det er tradisjon for å ha en direktesendt auksjon i NRKs sendinger. I tillegg bruker Regjeringen å gi et betydelig beløp.

2020 WWF Verdens naturfond

Gjennom TV-aksjonen har vi fått æren av å jobbe tett med eliten innen humanitært arbeid

Vi er stolte av å donere arbeidstimer hvert år. Vi har utviklet og drifter giverstafett.no. Det er en giverportal hvor alle enkelt selv kan gi sitt bidrag til TV-aksjonen og samtidig utfordre andre til å gi.

Siden 2010 har TV-aksjonen hatt en organisert satsing også ut mot næringslivet med fokus på en stafett. Nettsiden hadde den gangen som mål å få med så mange bedrifter som mulig til å bidra i årets TV-aksjon. Et engasjert næringsliv gir økt engasjement i hele lokalsamfunnet. Er næringslivet med, er alle med. Man ser tydelig at der bedriftene engasjeres, gir også vanlige folk mer på bøssene.

Dette nettstedet ble så vellykket at etter hvert ble målgruppen utvidet til også å inkludere skoler, kirker og organisasjoner. Til sist ble det åpnet for alle i 2020.

Dette er organisasjoner vi har samarbeidet med gjennom årene:

2010 Flyktninghjelpen
2011 Norsk folkehjelp
2012 Amnesty International
2013 Nasjonalforeningen for folkehelse
2014 Kirkens Nødhjelp
2015 Regnskogfondet
2016 Røde Kors
2017 UNICEF
2018 Kirkens bymisjon
2019 CARE Norge
2021 Plan International Norge
2022 Leger Uten Grenser og DNDi

Nettsidene er universelt utformet slik at alle, uavhengig av funksjonsevne, kan dra nytte av dem.

For å måle effekten av nettsiden benytter vi Google Analytics.

Levert teknologi

CMS

eRedaktør
Plattform

.NET

Frontend

HTML, CSS, Bootstrap, Javascript og Highcharts

Spesialintegrasjoner

Dataintegrasjon til NRKs innsamlingssystem og dataintegrasjon av folketall fra SSB
Integrasjon

Pdf generering

Systemutvikling

Opptellingssystemet Innsamling

Betalingsløsning

Vipps, Nets og Spleis

Brukerinnsikt

Google Analytics

Besøk TV-aksjonens webside 

Vi har også laget en historisk oversikt over aksjonene fra 2014.