Bygg og Bevar

Bygg og Bevar sprer kunnskap om hvordan gamle hus skal vedlikeholdes og settes i stand i tråd med bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart. Bygg og Bevar skal bidra til at eldre bygninger blir brukt, forvaltet, satt i stand og utviklet på en god måte. Bygg og Bevar er et virkemiddel for å redusere byggskader og tap av kulturhistoriske verdier. Verdiene bak programmet er bevaring, fagkompetanse og bærekraftig bygningsforvaltning.  Gjennom dette arbeidet er Bygg og Bevar et bidra til å redusere tap av kulturminner og å bedre rammevilkårene for private eiere. Bygg og Bevar er et samarbeidsprosjekt mellom Klima og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening.

Bygg og Bevar har behov for å formidle bygningsfaglig kunnskap og myndighetens regelverk til en bred målgruppe. Siden skal også fungere som et kompetanse-nav mellom ulike fagmiljø og vise en oversikt over hva som skjer rundt om i landet inkl. kurs. Den skal også bidra til å stimulere markedet og utvikle kunnskap hos boligeiere og næringsaktører, inkl. oppdragsformidling mellom huseiere og håndverkere, og jobbformidling. Valget falt på Umbraco publiseringssystem for sin kostnadseffektivitet og enkel skalerbarhet.

Vi har overtok en eksisterende nettside og har videreutviklet denne. Vi har rådgitt om universell utforming slik at alle, uavhengig av funksjonsevne, kan dra nytte av dem. For å lett kunne formidle nyhetsbrev ble MailJet integrert i siden.

For å måle effekten av nettsiden benytter vi Google Analytics.