Workshop

En workshop er et kreativt arbeidsmøte.

Vår første workshop er ofte et kreativt oppstartsmøte sammen med nøkkelpersoner hos kunden.Målet med workshopen er å sammen definere strategi og målene ved nettsiden. Det er ikke alltid like lett å sette seg tydelige mål, og vi ønsker derfor å kunne bidra med vår kompetanse og våre erfaringer på dette.

En workshop skal være en gøy prosess hvor vi gjennom kreative aktiviteter får frem tanker, ønsker og ideer. Dette kan være aktiviteter som innovation games, kortsortering, personas, storytelling ol.

Workshopens innhold vil variere noe fra kunde til kunde i henhold til hvor langt kunden selv har kommet i egne prosesser, og omfang på prosjektet.