Personas

Personas er fiktive eller «oppdiktede» brukere som skal representere typiske personer i din målgruppe.

I arbeidet med personas dikter vi opp både fakta om personen med navn, alder og bilde, samt faglige- og personlige egenskaper. Dette er for å enklere kunne relatere seg til dine brukere, og bli kjent med målgruppen.

Personasene blir ofte brukt for at prosjektdeltakerne lettere skal kunne identifisere seg med brukernes behov. De blir brukt aktivt som et verktøy gjennom hele utviklingen for å sikre rett fokus med tanke på funksjoner, struktur og innhold.

Personasene basererer seg på det man allerede vet om brukerne, og på synsing og antakelser. Personas vil derfor ikke kunne erstatte verdien man får ved involvering av ekte brukere.

Anbefalt antall personas baserer seg på hva slags målgruppe du har, og på hvor mange ulike brukertyper du har innenfor hver målgruppe. I de fleste prosjekter er det vanlig å bruke 4-5 personas. Disse vil også være utgangspunkt for hvem vi ønsker å ta inn som testere til en brukertest. Alle personas samles i et dokument.