Wireframes

Wireframes er enkle strektegninger eller skisser som beskriver strukturen til en nettside.

En wireframe viser på en enkel måte hvorden den aktuelle siden skal struktureres og hvor elementer plasseres. Vi kaller det også ofte 'konseptuelle skisser' fordi dette er skisser som beskriver selve konseptet på sidene. 

Ved å benytte seg av wireframes vil man kunne arbeide fokusert med konsept og struktur uten å forstyrres av visuelle elementer som farger og design.

Wireframes vil ofte være neste ledd etter en workshop og vil utvikles på bakgrunn av workshopens resultat med mål, målgruppe og strategi. Når wireframes er godkjent av kunde og vi har bestemt oss for konsept og struktur vil neste steg være å legge på design.