Brukertesting

Målet med en brukertest er å se hvordan ekte brukere faktisk bruker nettsiden din, og hvordan de opplever den. En brukertest vil hjelpe deg å forstå dine kunder.

Ved å benytte deg av brukertesting vil vi ved hjelp av reelle brukere fra målgruppen se hva som fungerer på nettsiden din, og hva som ikke fungerer. Vi vil avdekke en rekke ‘feller’ som ofte kan være vanskelig å se som eier av et prosjekt. Elimineringen av disse fellene vil forbedre nettstedet betraktelig. Slike funn vil være både effektivt og kostnadsbesparende.

Eksempler på typiske funn kan være usikkerhet rundt organisering, navngivning og plasseringer. Det kan også hende at innholdet eller budskapet ikke når frem til brukerne. Funn som dette vil variere fra type nettside på samme måte som både innhold, mål og målgruppe varierer. Det store spørsmålet vi trenger å få svar på er om nettsiden svarer til brukernes behov.

Testen kan være på papir, klikkbare skisser eller på en nettside. Testen kan utføres på ulike enheter og det finnes ulike typer tester. Sammen med dere kommer vi frem til hva slags type test som vi gi dere mest verdi.

Brukertest av eksisterende nettside

Å gjennomføre en brukertest etter at siden er lansert er også fullt mulig, og absolutt å anbefale. Å jobbe med nettsider handler om kontinuerlig forbedring.

Mange opplever at de ikke oppnår de målene eller den responsen de ønsker gjennom nettsiden sin, og da vil en brukertest være et nyttig verktøy for å finne løsningen. Da vil man kunne se hvordan nettsiden blir brukt, og hvilke veier de går for å komme til målet. En brukertest hjelper deg i å hele tiden gi dine kunder den beste opplevelsen på din nettside.

Når dere har mottatt resultatene er det opp til dere selv hva dere vil gjøre videre. Noen ganger er det bare snakk om enkle misforståelser basert på ord og innhold, mens andre ganger er det større endringer som må til.

Leveranse

Resultatene fra brukertesten vil leveres i en rapport med beskrivelse av alle funn, samt forslag til løsninger. I noen tilfeller vil man også kunne få videoklipp av viktige funn.