Slutt å synse – snakk med målgruppen din – #userresearch

Har du vært kunde i din egen bedrift noen gang? Vært på andre siden av bordet og hatt et reelt brukerbehov som du ville ha dekket av din egen bedrifts nettside?

Stort sett i alle webprosjekter synses det veldig mye om hvordan sidene skal være. Dine behov er i førersete og det er hva vi ønsker å si som er viktigst. Vi tipper og antar hva våre besøkende er opptatt av. Svært sjelden opplever vi at det er gjort brukerundersøkelser som systematisk har kartlagt hva dine kunder FAKTISK er opptatt av.

I Netlab gjør vi brukerundersøkelser, eller på nynorsk; “user research”. Det handler helt enkelt om å snakke med målgruppen og kartlegge hva de er opptatt av. Det finnes flere metoder for dette, jeg skal forsøke kort å fortelle litt om noen av dem.

Brukertest av dagens sider

En brukertest av dagens nettsider kan gi mange aha-opplevelser i forhold til hvordan dine kunder bruker siden din, og hva de er opptatt av. Vi lager noen scenarioer og benytter brukertestlabben vår til testen. Det foregår ved at brukeren sitter foran skjermen og vi tar opp alt av musebevegelser /skjermbildet, og filmer ansiktet til brukeren for å fange ansiktsuttrykk. Lyden tas også opp og vi ber brukeren kommentere alt de gjør underveis.
Vi stiller åpne spørsmål og gir ingen hjelp til brukeren.

Dette er avslørende og kan være smertefullt!
Det du trodde fungerte, fungerer kanskje ikke i det hele tatt og du vil oppleve av brukerne gjør ting du ikke hadde forventet. Kanskje de ikke engang ser den fine knappen du var overbevist om at de så.

Vi gjør også selvsagt brukertester av nye sider vi lager, men det er også et veldig godt verktøy for å kartlegge dagens situasjon.

Brukerintervjuer

Hvem er målgruppen din? Ingen kan nå alle, og definering av en klar målgruppe er svært viktig. En klok mann sa en gang “den som står på en spiss, står godt”. Jo tydeligere du er på hvem du snakker til, jo enklere er det å nå nettopp disse.

Jeg satt i et kundemøte her om dagen og spurte om målgruppen til kunden. Jeg fikk et greit svar og spurte; “hva er de opptatt av når de kommer til sidene dine?”. “Tja, jeg vet ikke helt..” svarer kunden. Men da må vi jo spørre de da!
Så enkelt – men likevel så lite utbredt og vanlig i webprosjekter.

Forbered brukerintervjuet og ha en klar målsetting med hva du vil kartlegge. Still klare tydelige spørsmål og forstå hva de ønsker å oppnå etter et besøk på dine sider.

Spørreundersøkelser

For å få mer kvantitative faktatall kan du bruke spørreundersøkelser. Da setter man gjerne opp noen påstander man ønsker bekreftet eller avkreftet. Dette kan gjerne være påstander du har fått avdekket i brukerintervjuene som du ønsker å få kartlagt mer.

Top task analyse

Det å finne din nettsides viktigste brukeroppgaver er viktig. De andre metodene jeg har skrevet om, gjør jo dette men i tillegg kan det være smart å systematisere dette for å hjelpe deg å prioritere innholdet og navigasjonen.

Du kan bruke både brukerintervju, workshops og spørreundersøkelser til å kartlegge brukeroppgaver. Det er en prosess der du går fra å ha en “long tail” med mange oppgaver til å ha en “short neck” med dine 5-6 viktigste oppgaver.

Du kan kjøre en spørreundersøkelse hvis mål er å kun hente inn så mange forslag på brukeroppgaver som mulig. Deretter kan en ny undersøkelse be brukerne om å stemme på de oppgavene de mener er viktigst. De med mest poeng vinner. Alternativt kan du se på hvilke brukeroppgaver som er nevnt flest ganger i den første undersøkelsern og lage en prioritert liste basert på dette. Du slår sammen oppgaver som “ligner hverandre”.

En workshop kan fungere på noenlunde sammen måte. Du har en brainstorming der alle skriver på tavla de oppgavene de mener bør kunne løses på siden. Deretter får alle mulighet til å avgi poeng fra for eksempel 1-5 på oppgavene, og du sitter igjen med en prioritert liste. En slik workshop kan være en fin måte å fokusere prosjektgruppa på. Alle er enige om hva som er det viktigste. Men ikke glem å spørre brukerne dine også!

Når du har gjennomført brukertest av dagens sider, hatt intervjuer med 5-6 fra målgruppen og gjennomført en spørreundersøkelse, kan du med hånden på hjertet si at du VET en god del om hva som er det viktigste med din nye nettside. Synsingen er lagt død og diskusjonen internt kan dreies mot hvordan vi best skal løse de viktigste brukeroppgavene.

User research koster penger, men gjør du det ikke vil jeg påstå du risikerer å kaste bort pengene på et webprosjekt du ikke vet om vil virke og gi deg verdi tilbake.