Porsgrunn Kommune

Fra oppstarten av samarbeidet i september 2022 og frem til nå, hvor vi straks lanserer løsningen, har vi hatt god dialog med Netlabs prosjektteam. Vi er svært fornøyd med både hvordan de har løst bestillingen rent innholdsmessig og teknisk, men også dialog og samarbeid underveis. Dette var nybrottsarbeid for oss, men Netlab har tatt oss gjennom utviklingsprosessen på en god måte. De har vært lydhøre ovenfor forventninger og behov, samt hatt en løsningsorientert tilnærming. I hovedsak har vi også holdt fremdriften, men med noen justeringer underveis.