NFEA

“Netlab satte seg raskt inn i problemstillingene. De evnet å forstå foreningen, vårt oppdrag og vår misjon – og ikke minst hva vi som kunde ønsket å bruke hjemmesiden vår til. Ut fra dette foreslo Netlab hvordan nettsiden burde designes. Under utviklingsarbeidet fikk vi en rekke gode forslag til løsninger og funksjoner vi selv ikke hadde tenkt på. Netlab hjalp oss med å tenke nytt, se muligheter og være innovativ.”