Høyre

"Netlab har vært en trygg og god samarbeidspartner for Høyre som både har sørget for stabil drift av våre systemer, samt bidratt med innovasjon til utvikling av nye, tekniske løsninger. Det at vi også har kunnet bestille utvidet overvåkning og driftsstøtte i utvalgte perioder, har vært en ekstra trygghet som vi har satt stor pris på."