SNØGG

"Dialogen mellom Snøgg og Netlab har vært tett og god. Netlab har vært lydhør overfor våre ønsker og behov, og har løst kompliserte problemløsninger til vår tilfredshet. "