Hva er frontend-utvikling

Frontend-utvikling ligger i skjæringspunktet mellom brukeropplevelse og systemutvikling.

HTML er en forkortelse for Hyper Text Markup Language og er standarden for å lage nettsider. Teknologien ble først introdusert i 1989, og bygger faktisk på et kryssreferanse konsept fra middelalderen. HTML kan sammenliknes med språk, som norsk eller fransk, altså hvordan vi sier det vi sier.

En nettside består av ulike HTML elementer som tolkes av nettleseren som viser innholdet.

CSS som betyr Cascading Style Sheets og er et språk brukes til å definere hvordan HTML skal vises, rent visuelt. CSS utviklet av en nordmann (!), Håkon Wium Lie, i 1994.

Noe av styrken til teknologien er at utvikleren kan endre i CSS koden og så blir endringen effektuert i alle dokumenter/nettsider som peker til CSS koden. SASS (Syntactically Awesome Style Sheets lansert i 2018) tilgjengelig gjør syntakser, som er et sett med regler som bidrar til effektivitet i utviklingen og struktur av CSS.

HTML og CSS sikrer respektivt struktur og stil til nettsiden. JavaScript (JS) er kronen på verket. JS bidrar med interaktive elementer som engasjerer brukeren av nettsiden. Eksempler på dette kan være elementer som brukeren kan interagere med, f.eks en kartløsning.

HTML, CSS og JavaScript er fundamentet til frontend-utvikling.