GDPR - Den nye digitale virkeligheten

Den 25. mai 2018 trådte den nye personvernforordningen (GDPR) i kraft i Norge. Det nye regelverket erstattet et utdatert direktiv fra 1995, lenge før de fleste nordmenn visste hva internett var. Den teknologiske utviklingen siden da har dypt endret måten personlig identifiserbar informasjon blir samlet inn, behandlet og utnyttet. Det er derfor på høy tid med nytt regelverk. Flere av dagens regler videreføres men det innføres også nye og strengere regler som både private og offentlige bedrifter er nødt til å ta på alvor.

Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til eller indentifisere enkeltpersoner. Det kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilder og ip-adresser. Mange har ingen god oversikt over disse opplysningene og mye blir også lagret og håndtert uten at det er dokumentert at dette skjer på lovlig måte.

Hva betyr dette for din bedrift?

Alle bedrifter som håndterer personopplysninger MÅ starte arbeidet med forberedelsene til det nye regelverket så fort som mulig. Virksomheter som ikke tar de nye reglene på alvor risikerer store bøter.

Netlab tar GDPR på alvor

Alle våre kunder skal være trygge på at alle personopplysninger vi forvalter blir tatt hånd om på en trygg og forsvarlig måte. Vi jobber sammen med våre samarbeidspartnere for å tilrettelegge alle våre systemer for det nye regelverket. Vi kommer også til å følge opp hver enkelt av våre kunder som håndterer persondata på vegne av sine kunder for å se på nødvendige tiltak.

Ettersom lagring av alle typer personopplysninger stiller krav til dokumentasjon og sikkerhet slipper en enklest unna ved å ikke lagre mer data enn nødvendig. Dette er også mye av hensikten med det nye regelverket.

De nye reglene som innføres kan virke strenge, men intensjonen er å gjøre det tryggere for hver og en av oss å dele personopplysninger. Vi skal vite at alle personopplysninger vi gir fra oss frivillig kun skal brukes til det formålet vi samtykker til. Vi skal samtidig være trygge på at opplysningene lagres på en forsvarlig og trygg måte slik at vi ikke trenger å bekymre oss for at de kommer på avveie.

I Norge er det Datatilsynet som forvalter og fører tilsyn med overholdelse av personopplysningsloven. For mer utfyllende informasjon om det nye regelverket besøk Datatilsynet sine nettsider.