BOEN

"Vi har behov for en kompetent og leveringsdyktig samarbeidspartner på web. Vi har hatt flere større prosjekter kjørende på samme tid, til dels med komplekse utfordringer i forhold til funksjonalitet og brukerbehov. Netlab har hele veien vært gode rådgivere på de områdene vi har trengt hjelp."