Ansgar høyskole og Ansgar bibelskole

“En god samarbeidspartner Netlab vant anbudsrunden da vi nylig ville oppgradere skolens nettsider. Vi har vært svært fornøyde med både pris og produktet vi har fått. Dialogen mellom oss og Netlabs ledelse og utviklere fungerer godt. Sammen har vi fått til et meget godt produkt.”