Finance People

"Netlab leverte våre nye nettsider på tid og budsjett. God prosjektstyring og tett dialog underveis bidro til å levere et godt resultat som var i tråd med våre forventinger."