Gå til innhold
Søk

Problemet

Vi laget en digital strategi som konkluderte med at det skulle lages en B2C nettbutikk. Snøgg skulle starte med direktesalg, noe som var en milepæl i selskapets historie. Butikken skulle treffe primært mindre bedrifter men også privatkunder. Samtidig skulle butikken ivareta forhandlersalg via innlogging med egne priser. 

Løsningen

Tydeliggjøre Snøgg sin posisjon som seriøs aktør ved å fokusere på å være en troverdig rådgiver og førstehjelpsekspert. I tillegg gjøre det mulig å selge kvalitetsprodukter til sluttbruker. Fra dag 1 har omsetningen økt hver måned og øker fortsatt. 

Snøgg er produsent og leverandør av førstehjelpsutstyr og medisinsk forbruksmatriell. De har en lang historie og har tradisjonelt solgt sine produkter via et forhandlernettverk. Produktene selges i mange land og de har banebrytende innovasjon på en rekke områder i sin produktutvikling. Vi har jobbet med Snøgg siden 2005. 

"Dialogen mellom Snøgg og Netlab har vært tett og god. Netlab har vært lydhør overfor våre ønsker og behov, og har løst kompliserte problemløsninger til vår tilfredshet. "


– KAREN JEBSEN LUNDAL, Markedssjef

En tydelig visjon

Målet med nettbutikken var ikke bare å selge produkter, men også tydeliggjøre Snøgg sin posisjon som en seriøs aktør i markedet. Visjonen ”Vi gjør det enkelt å hjelpe” skulle være toneangivende også for nettbukken, og derfor ble det lagt mye arbeid inn i å utvikle en førstehjelpsguide, i tillegg til nettbutikken. 

Brukervennlig opplevelse

Løsningen ble levert på Sitecore CMS, og nettbutikken er skreddersydd for mobil der brukeropplevelsen har vært i høysete. Nettbutikken til Snøgg ble tatt ut på gaten og testet på reelle brukere før lansering. Dette gav oss mulighet til å justere på innholdet og navigasjonen, samt å optimalisere brukeropplevelsen.

Digital strategi førte til nettbutikk og nye salgsmuligheter

Snøgg har vært vår kunde siden 2005. Våren 2013 hjalp vi dem i utarbeidelsen av en total digital strategi. Strategien gikk ut på å gå fra et rendyrket forhandlerfokus, til å satse mer på direkte salg mot sluttbruker. Resultatet ble nettbutikken snogg.no.

Fra forhandlerfokus til salg mot sluttbruker

Å skifte fokus fra rendyrket forhandlersalg til å skulle selge direkte til sluttbruker, er en problemstilling mange av våre kunder møter på. Det er for mange et stort skritt å ta, men gjør man prosessen riktig vil gevinsten kunne være stor. 

For Snøgg har salgskurven i nettbutikken vært jevnt stigende, uten at dette har forstyrret salget mot de eksisterende forhandlerne.